phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

 

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Uzņemšanas nodaļa (SMPP)                                       phone632 23350

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Dzemdību nodaļas ārsti

 

Ginekoloģijas-dzemdību bloka vadītājs,
sertificēts ginekologs- dzemdību speciālists: 
 Dr.Sergejs Gurjanovs 

Izglītība:
1994.gadā beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju,
sertificējies par ginekologs un dzemdību speciālists, ir metodes sertifikāts dzemdniecības un ginekoloģijas ultrasonogrāfijā, ir sertifikāts anestezioloģijā un reanimatoloģijā

Ventspils slimnīcā strādā kopš 2013.gada augusta 

_________________________________________________________________________________

Sertificēts ginekologs- dzemdību speciālists,
ultrasonogrāfijas speciālists
:  Dr.Eduards Ošiņš  

Izglītība:
1993.gadā beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju,
1997.gadā sertificējies par ginekologu un dzemdību speciālistu

Kvalifikācijas celšana: stažējies Francijas un Šveices klīnikās, regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un konferences

Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas biedrs

Ventspils slimnīcā strādā kopš 2008.gada februāra


Sertificēts ginekologs,
dzemdību speciālists: Dr.Kristina Bacanova

Izglītība: beigusi Latvijas Medicīnas akadēmiju,
specifikāciju ginekoloģijā un dzemdniecībā apguvusi St.Pēterburgā 

Kvalifikācijas celšana: stažējusies Lielbritānijā Kolčesteras hospitālī

Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā strādā no 2006.gada


Sertificēts pediatrs - neonatologs: Dr.Ligita Marnauza  

Izglītība: 1988.gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūta pediatrijas fakultāti 

Kvalifikācijas celšana: No 1996.gada trīs gadus divas reizes gadā pa divām nedēļām apmeklējusi ASV rīkotos kursus neonatoloģijā Rīgā

Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā strādā kopš 1991.gada


Sertificēts ginekologs, dzemdību speciālistu
un
ginekoloģiskāsultrasonogrāfijas
(USG) speciālists: Dr.Marina Čēma

Izglītība:1989.gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūtu,
1990.gadā specializējusies par ginekologu

Kvalifikācijas celšana:
 sešas reizes stažējusies dažādās Vācijas klīnikās. Regulāri apmeklē starptautiskus un Latvijas mēroga kongresus gan ginekoloģijā, gan ginekoloģiskās USG specialitātē

Ventspils slimnīcā strādā kopš 1997.gada

Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas USG sekcijas, Baltijas – Vācijas ārstu biedrības biedre


 Sertificēts ginekologs un dzemdību speciālists,

specializējies USG metodē:  Dr. Māris Dzelme   

Izglītība: 1996.gadā beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju,
2001.gadā sertificējies par ginekologu un dzemdību speciālistu

Kvalifikācijas celšana: lekciju kurss dzemdniecībā, ginekoloģijā, mācību programma USG dzemdniecībā un ginekoloģijā. Piedalījies starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos Latvijā un Lietuvā

Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas un Latvijas Ārstu biedrības biedrs 


Ginekologs, dzemdību speciālists, kara ārsts: Dr.Valdis Kupelis

Izglītība: 1971.gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūtu  

Kvalifikācijas celšana: dažādi kursi ginekoloģijā, dzemdību namu galveno ārstu kursi Ļeņingradā, uroloģijā – Taškentā

1981.gadā Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā ieviesa sistēmu, kad bērns ar māti uzturas vienā palātā un bērna barošana ar krūti notiek jau dzemdību zālē. Abas šīs metodes tika ieviestas pirmo reizi Latvijā


GinekologsDr. Larisa Samkova 

Izglītība: 1989.gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūtu, 
1990.gadā beigusi ginekoloģijas internatūru

Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā strādā kopš 1990.gada